• XU HƯỚNG MÀU SẮC

MÀU SẮC
CỦA NĂM
2021

Brave GroundTM

Năm nay, chúng tôi chọn ra Màu Của Năm có tông trung tính. Nâu Quả Cảm là một màu ấm áp,cân bằng, kết nối chúng ta về với thiên nhiên và những điều giản dị.

Tìm hiểu thêm