CHÍNH XÁC VỀ MÀU SẮC

Chúng tôi đã nỗ lực nhằm tạo màu trên màn hình chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo màu trên màn hình khớp tuyệt đối với màu của sản phẩm thực tế và không thể căn cứ vào màu xuất hiện trên màn hình như vậy. Các màu sắc trên màn hình có thể thay đổi tùy theo cài đặt màn hình và độ phân giải. Nếu bạn không chắc chắn về màu sắc, chúng tôi khuyên bạn nên đặt hàng một sản phẩm thử từ cửa hàng tại địa phương bạn hoặc đặt trực tuyến nếu có thể.