Innovation

ĐỔI MỚI CHO
MỘT THẾ GIỚI BỀN VỮNG

Tại Akzo Nobel, chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến sáng tạo để mỗi thùng sơn bán ra có thể đem lại ngày càng nhiều giá trị hơn cho con người và môi trường sống. Những nền tảng đổi mới này chú trọng vào những sản phẩm mang lại hiệu quả về mặt tài nguyên và năng lượng, độ bền lâu hơn và an toàn hơn cho người dùng.

Vì thế giới, chúng tôi không chỉ tạo ra sơn mà tạo ra lớp phủ bảo vệ cho tương lai thế giới vững bền.

NỀN TẢNG ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG TÔI

video

Vì một tương lai bền vững

Chúng tôi đã và đang nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm cho một thế giới tốt đẹp hơn. Mục tiêu của chúng tôi đến năm 2020 là một phần tư sản phẩm của chúng tôi được tối ưu hóa để đem lại cho bạn nhiều lợi ích nhất đồng thời thân thiện với môi trường nhất. Nhờ đó, việc trang trí lại không gian sống sẽ trở thành niềm vui của bạn. Ngoài ra, chính bạn cũng có thể góp tay xây dựng một thế giới đầy màu sắc bằng những cách đơn giản. Hãy đọc tiếp để khám phá nhé.

HỎI CHUYÊN GIA

Bạn cần giúp đỡ? Thảo luận với chuyên gia